You are here

Хората, които пътуват по често са по-щастливи

Хората които пътуват по често са по-щастливи

Много хора свикнали да пътуват често преди пандемията в момента се оказват доста нещастни. И това си има научната обосновка. Изследване на учени от университета в щата Вашингтон са публикували свое изследване, което ясно показва това, че хората които пътуват редовно са по-щастливи от тези, които не пътуват.

Целта на проучването било да се установи защо има хора, които пътуват по-често с развлекателна цел от други хора. Също така е изследвана взаимовръзката между пътуванията с цел почивка и влиянието им върху благосъстоянието на хората. Също са изследвани и прдварителните нагласи на хората относно туризма.

Изследването показва, че хората които пътуват по-често са по-щастливи от тези, които не пътуват или го правят рядко. Също така се установило, че ако по-често споделяте с приятели планове и идеи за пътуване и почивки, то вероятността да отидете на почивка нараства значително.

Пътуването до непосещавани и непознати места не сами ви прави по-щастливи, но обогатява общата ви култура, повишава вашата самооценка и вие се чувствате по-удовлетворени.

В друга статия ви разказахме как посещаването и излетите около водопади и реки също ни кара да се чувстваме по-щастливи.