You are here

Седемте Рилски Езера

Седемте Рилски Езера

Седемте Рилски Езера са едно от най-магичните кътчета в нашата родина. Не случайно там всяка година има събор на Бялото Братство , като те твърдят че в района на езерата се намира енергийният център на света. Самото място, красивите гледки към езерата и заобикалящите ги циркуси са тъй красиви, че ви зареждат с положителни емоции за дни напред.

Бъбрекът - Едно от Седемте Рилски Езера

Бъбрекът - Едно от Седемте Рилски Езера

Както си личи от името, езерата там са 7. От най-ниско разположеното към това с най-висока надморска височина са: Долното Езеро, Рибното Езеро, Трилистника, Близнака, Бъбрека, Окото и Сълзата. Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България – цели 37,5 метра дълбочина. Най-голямото по площ е езерото Близнака. На брега на Рибното Езеро се намира старата хижа Седемте Езера, която е построена през 1932г от членовете на бялото братство.

Окото - Все още не напълно разтопено в края на Юли

Окото - Все още не напълно разтопено в края на Юли

Към момента достъпът до Седемте Рилски Езера е улеснен посредством седалковият лифт между хижите Пионерска и Рилски Езера. Самата обиколка на езерата е по маркирана пътека и с продължителност 4 до 6 часа. Можете да стигнете до езерото Бъбрека и от хижа Скакавица покрай водопада и скакавишкото езеро, но пътеката не е маркирана.

Ако не сте ходили до сега на Седемте Рилски Езера определено отделете един ден и ги посетете, наистина си заслужава!